Chiếu sáng trưng bày

August 3, 2022

Chiếu sáng trưng bày

Để đạt được ánh sáng hoàn hảo cho các gian trưng bày, ADLED cung cấp đèn băng LED chất lượng tốt nhất cho Quầy cửa hàng trang sức, Màn hình triển lãm, Triển lãm thương mại, Tủ trưng bày, v.v.